سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت

سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت

بیمه نامه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت که نسبت به سایر رشته‌های بیمه‌ای نو ظهور است، بیمه‌گذار را در قبال خسارت‌های ناشی از ادعای قانونی دیگران حمایت می‌کند. با توجه به گسترش روزافزون ادعای خسارت از سوی دیگران بر علیه هر یک از افراد جامعه، ضرورت خرید انواع مختلف بیمه‌های مسئولیت امری انکارناپذیر است.

مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل خود شخص مسئول يا اعمال اشخاص وابسته به او و يا ناشی از اشيا و اموال تحت مالكيت يا تصرف وی به وجود آمده باشد.

بیمه مسئولیت بهترین پناهگاه برای در امان ماندن از تبعات مالی این التزام قانونی است. بیمه مسئولیت مدنی قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر (شرکت بیمه) در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گذار، متعهد است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، زیان وارد به اشـخاص ثالث (در واقع اگر بیمــه نباشــد به بیمه‌گذار تحمیل می‌شود) را جبران کند.