سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان _ فعالیت های عمرانی

سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان -فعالیت های عمرانی

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
فعالیت های عمرانی

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ـ فعالیت های عمرانی

در این بیمه نامه مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با زیانهای جانی و مالی وارد به کارگران شاغل در پروژه های عمرانی مانند نیروگاهها ، سدها ، پلها ، تونلها ، کانالها ، شبکه های آب و فاضلاب ، خطوط گاز ، مترو و … تحت پوشش می باشد .

پروژه عبارتست از کلیه فعالیت های عمرانی که معمولا دارای ویژگی های ذیل می باشند :

  1. برای مدت زمان محدودی انجام می شوند.

  2. در محدوده مکانی خاصی انجام می گردد.

  3. معمولا برای انجام آنها قراردادی بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود که در این قرارداد شماره قرارداد، موضوع پروژه، مدت پروژه و مبلغ پروژه و محدوده سایت کاری و … مشخص است

ادامه مطلب . . . 

اخبار و اطلاعیه: