سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی (مدارس ، مهد کودک ها و…)

سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی (مدارس ، مهد کودک ها و …)

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی
(مدارس ، مهد کودک ها و…)

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در برابر استفاده کنندگان بدین معنی که چنانچه در طول دوره آموزشی خسارت جانی به شرکت کنندگان وارد آید، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد. مدیران مدارس غیر انتفاعی، مدیران دانشگاهها، مدیران مراکز آموزش زبان، مدیران مراکز آموزش کامپیوتر و … میتوانند مخاطب این بیمه نامه باشند .

لازم به ذکر است بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی صرفا خسارت های وارده به استفاده کنندگان یا دانشجویان و دانش آموزان را تحت پوشش قرار میدهد و حوادث احتمالی کارکنان و پرسنل مرکز آموزشی در تعهدات این بیمه نیست. لذا برای پوشش حوادث کارکنان، مدیر مرکز آموزشی میبایست علاوه بر بیمه فوق نسبت به خرید بیمه نامه دیگری به نام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان اقدام نماید …

ادامه مطلب . . . 

اخبار و اطلاعیه: