سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

در این بیمه‌نامه، مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران بیمه می‌گردد که یکی از زیرشاخه های بیمه مسئولیت حرفه ای است. بعبارت دیگر چنانچه پزشک و یا پیراپزشک به‌غیر عمد یعنی بعلت

– خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور در انجام معالجه

– تجویز نادرست

– اعمال جراحی

 موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، شرکت بیمه  آن را جبران خواهد نمود.

مانند بسیاری از بیمه‌نامه‌ها، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان نیز برای هر سال عدم خسارت تخفیف در نظر می‌گیرد و نرخ تخفیف عدم خسارت در شرکت‌های بیمه مختلف متفاوت است…

ادامه مطلب . . . 

اخبار و اطلاعیه: