بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان(تولیدی ،صنعتی و خدماتی)

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست ؟

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد. انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان  تحت عناوین ذیل تقسیم بندی گردیده اند.

بیمه نامه های مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان بازرگانی، خدماتی، صنعتی، اداری

* بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

* بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه‌گزار شخصی است که سمت کارفرما داشته و می‌خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان او هستند و احتمال وارد شدن آسیب بدنی به آنان در حین و یا به مناسبت انجام فعالیت شغلی محوله وجود دارد، تحت پوشش بیمه در آورد. بازار هدف اين بيمه‌نامه كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه ديگران تحت عناويني همچون كارگر يا كارمند و به طور كلي كاركنان (اعم از قراردادي، روزمزد، استخدامي، پيماني و يا…) در فعالیت‌های شغلی گوناگون براي او كار مي‌كنند و در ازاي آن دستمزد دريافت مي‌کنن و رابطه آنها كارفرما- كارگري/ کارفرما – كارمندي است و امكان مسئول شناخته شدن كارفرما در قبال کارکنان درحوادث ناشي از كار وجود دارد. از این‌رو، این بیمه‌نامه را کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از جـمله شرکتـ‌ها، سازمان‌ها، کارخانـجات و کارگاه‌هایی که در امور تولید، تعمیرات وخـدمات فـعال هـستند، و نیز مجـریان پروژه‌های عمرانی و سازندگان بناهای مسکونی وتجاری می‌توانند درخواست کنند. در این بیمه‌نامه، نوع رابطه کاری میان بیمه‌گزار و کارگر آسیب‌دیده که می‌تواند رسمی، قراردادی، پیمانی یا روزمزد باشد، تأثیری بر تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌نامه نداشته و مشروط به این‌که پیش از صدور بیمه‌نامه و در فرم پیشنهاد، اطلاعات کاملی در این‌باره به بیمه‌گر ارائه شده و بیمه‌گر با صدور بیمه‌نامه با آگاهی از این موضوع موافقت کرده باشد، مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال تمامی کارکنان با هر نوع رابطه کاری که با بیمه‌گزار دارند، تحت پوشش قرار داده می‌شود. مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان در این بیمه‌نامه، جز در برخی موارد خاص مانند «فعالیت شغلی بیمه‌گزار در سطح وسیع»، «متغیر بودن محل فعالیت»، «حضور یک یا چند کارفرمای دیگر علاوه بر بیمه‌گزار به همراه کارکنان خود در محل فعالیت»، بدون این‌که الزامی برای ارائه مشخصات کارکنان در هنگام صدور بیمه‌نامه وجود باشد، تحت پوشش قرار داده شده و بیمه‌نامه اصطلاحاً می‌تواند به صورت بی‌نام صادر شود.

در هر سه دسته از بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، و در صورت درخواست بیمه‌گزار، پوشش‌های تکمیلی / اضافی زیر برای افزایش گستره پوشش‌های بیمه‌نامه یا حدود تعهدات آن به بيمه‌گزار قابل ارائه است:

•    پوشش اضافی دیه دوم وبیشتر کارکنان

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در مأموریت‌های خارج از کارگاه
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در اماکن وابسته خارج از محل کار
•    تکمیلی تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در هنگام ایاب و ذهاب 
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری 

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث مسئولیت پیمانکاران

•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث مسئولیت مهندسان محاسب، ناظر و مشاور

•    پوشش تکمیلی پرداخت خسارت (غرامت فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی یا جزئی) بدون رأی دادگاه مشروط به این‌که مسئولیت بیمه‌گزار از نظر کارشناس بیمه‌گر محرز باشد
•    پوشش تکمیلی جبران هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
•    پوشش اضافی مطالبات احتمالی سازمان تأمین اجتماعی از بیمه‌گزار از محل تبصره یک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
•    پوشش تکمیلی حوادث وارد به شخص بیمه‌گزار پیمانکار و مهندس  
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه‌گزار
•    پوشش اضافی تعهد پرداخت افزایش احتمالی دیه پس از بروز حادثه مرتبط با موضوع فعالیت بیمه‌گزار
•    پوشش اضافی پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان از روز ششم بعد از حادثه تا روز نودم مشروط به بستری شدن در مراکز درمانی
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در حین انجام فعالیت‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی
•    پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال اتباع خارجی غیرمجاز (فعلا فروش این پوشش تکمیلی ممنوع است) 
•    پوشش تکمیلی اهمال غیرعمدی کارکنان نسبت به یکدیگر در اثر بروز حوادث مربوط به موضوع این بیمه‌نامه
•    پوشش تکمیلی عدم اعمال قاعده نسبی در صورت اعلام نشدن افزایش احتمالی تعداد کارکنان نسبت به تعداد مندرج در بیمه‌نامه (حداکثر تا سقف 20 درصد افزایش)

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

– هر نوع حادثه‌ای که در خارج از کارگاه و یا اماکن وابسته به کارگاه از قبیل اقامتگاه، رستوران، حمام، سالن ورزشی و … اتفاق افتاده باشد  
– هر نوع حادثه ای که قبل از تاریخ صدور بیمه نامه اتفاق افتاده باشد؛ حتی اگر دادگاه در مدت اعتبار بیمه نامه صادر گردد. 
– انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای 
– عوامل مستقیم یا غیر مستقیم جنگ داخلی و خارجی، تهاجم، عملیات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، تصرف و … 
– عمد یا تقلب 
– حوادثی که طبق قانون بیمه گذار مسئول آن نمی‌باشد.

راهنمای پرداخت خسارت بیمه مسئولیت

زیان دیده گان محترم بیمه نامه های مسئولیت ، برای اعلام خسارت میبایست فرم اعلام خسارت را دانلود نموده و پس از تکمیل آن، به نماینده و شعبه طرف قرارداد خود در تهران و شهرستانها فکس نمایند.

زمانبندی پرداخت خسارت (پس از تکمیل و ارائه مدارک  فوق توسط بیمه گذار) بیمه گر موظف خواهد بود ظرف مهلت 15روز نسبت به تسویه خسارت اقدام نماید .

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه: بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت حادثه را به شعبه مربوط گزارش دهد و همکاری لازم جهت فراهم آوردن امکان بازدید کارشناس بیمه گر را انجام دهد.

شعب پرداخت خسارت: تمامی شعب شرکت های بیمه  در سراسر کشور آمادگی رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه نامه های مسئولیت را دارند.

فرآیند و گردش کار پرداخت خسارت :

    1-اعلام کتبی خسارت از طرف بيمه گذار در فرم مربوطه
    2- ثبت و تشکيل پرونده خسارت توسط بيمه گر
    3- جمع آوری مدارک اوليه جهت تشکيل پرونده و بررسی آن
    4- تعيين و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتيکه خسارت جزو تعهدات بيمه گر باشد .
    5- بررسی پرونده خسارت توسط پزشک معتمد درصورتیکه خسارت منجر به نقص عضو ویا فوت شده باشد.
    6- رسيدگی و ارزيابی خسارت پس از کارشناسی و تکميل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه گر
    7- محاسبه خسارت
    8- صدور حواله خسارت

فرآیند صدور :
بیمه‌گزاران می‌توانند درخواست خود برای صدور بیمه‌نامه را با تکمیل فرم پیشنهاد به صورت آنلاین در سایت ITSAAZBIME  ارائه کرده و بیمه‌نامه پس از موافقت آنها با حق بیمه و شرایط اعلامی صادر خواهد شد.