سامانه سفارش و صدور آنلاین بیمه نامه دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی

ارسال رایگان بیمه نامه به سراسر کشور

ارائه بیمه نامه درمان تکمیلی آتش سوزی شخص ثالث و بدنه خودرو مهندسی مسئولیت مدنی کارفرما مسافرتی عمر و سرمایه گذاری حوادث به اشخاص حقیقی و حقوقی در رویکرد نوآورانه

بیمه نامه شخص ثالث
بیمه نامه بدنه خودرو
بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (زندگی)
بیمه نامه درمان تکمیلی
بیمه نامه آتش سوزی
بیمه نامه باربری
بیمه نامه مهندسی
بیمه نامه مسافرتی
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما
فعالیت های ساختمانی
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما
فعالیت های صنعتی و بازرگانی
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما
فعالیت های عمرانی
بیمه نامه مسئولیت مدنی
دارندگان آسانسور
بیمه نامه حوادث
انفرادی و گروهی
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای
پزشکان و پیراپزشکان
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران
مراکز آموزشی(مدارس،مهد کودکها و …)
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مجتمع های
مسکونی،اداری و تجاری

یادآوری تمدید بیمه

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .